Vanity Units

 • Henbury

  Vanity Units

  Synergy Henbury 600mm Wall Mounted Grey Vanity Unit

  Synergy Henbury 600mm Wall Mounted Grey Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £429.00 RRP ex. VAT: £357.50

  Code: SY-HEN16

 • Henbury

  Vanity Units

  Synergy Henbury 800mm Grey Floor Standing Vanity Unit

  Synergy Henbury 800mm Grey Floor Standing Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £579.00 RRP ex. VAT: £482.50

  Code: SY-HEN14

 • Henbury

  Vanity Units

  Synergy Henbury 700mm Floor Standing Grey Vanity Unit

  Synergy Henbury 700mm Floor Standing Grey Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £515.00 RRP ex. VAT: £429.17

  Code: SY-HEN13

 • Henbury

  Vanity Units

  Synergy Henbury 600mm Floor Standing Grey Vanity Unit

  Synergy Henbury 600mm Floor Standing Grey Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £495.00 RRP ex. VAT: £412.50

  Code: SY-HEN12

 • Henbury

  Vanity Units

  Synergy Henbury 400mm Floor Standing Grey Vanity Unit

  Synergy Henbury 400mm Grey Floor Standing Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £269.00 RRP ex. VAT: £224.17

  Code: SY-HEN11

 • Paris

  Vanity Units

  Synergy BCB151BL Paris 800mm Black Vanity Unit

  Synergy Paris 800mm Black Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £509.00 RRP ex. VAT: £424.17

  Code: SY-BCB151BL

 • Paris

  Vanity Units

  Synergy Paris 600mm Black Vanity Unit

  Synergy Paris 600mm Black Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £475.00 RRP ex. VAT: £395.83

  Code: SY-BCB150BL

 • Kate

  Vanity Units

  Synergy Kate 460mm 1 Tap Hole Floor Unit Top

  Synergy Kate 460mm 1 Tap Hole Floor Unit Top

  RRP inc. VAT: £164.40 RRP ex. VAT: £137.00

  Code: SY-TOP400

 • Vanity Units

  Synergy Square 600mm Vanity Unit Top SY-TOP202

  Synergy Quad 600mm 1 Tap Hole Basin

  RRP inc. VAT: £179.00 RRP ex. VAT: £149.17

  Code: SY-TOP202

 • Vanity Units

  Synergy Square 500mm Vanity Unit Top

  Synergy Quad 500mm 1 Tap Hole Vanity Basin

  RRP inc. VAT: £150.00 RRP ex. VAT: £125.00

  Code: SY-TOP201

 • Vanity Units

  Synergy Quad 400mm Vanity Unit Basin

  Synergy Quad 400mm Vanity Unit Basin

  RRP inc. VAT: £120.00 RRP ex. VAT: £100.00

  Code: SY-TOP200

 • Nano

  Vanity Units

  Synergy Nano Unit To Suit Asymmetric 500mm Basin

  Synergy Nano Unit to suit Asymmetric 500mm Basin

  RRP inc. VAT: £115.20 RRP ex. VAT: £96.00

  Code: SY-NAN009

 • Nano

  Vanity Units

  Synergy Nano Unit To Suit Symmetrical 500mm Basin

  Synergy Nano Unit To Suit Symmetrical 500mm Basin

  RRP inc. VAT: £115.20 RRP ex. VAT: £96.00

  Code: SY-NAN006

 • Led

  Vanity Units

  Synergy Linea LED 600mm Wall Unit White

  Synergy Linea LED 600mm White Wall Unit

  RRP inc. VAT: £375.60 RRP ex. VAT: £313.00

  Code: SY-BCB250

 • Vanity Units

  Synergy Square 600mm Draw Vanity Unit Cupboards White

  Synergy Quad 600mm White Drawer Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £455.00 RRP ex. VAT: £379.17

  Code: SY-BCB204

 • Vanity Units

  Synergy Square 500mm Vanity Unit Grey SY-BCB203

  Synergy Quad 500mm Grey Vanity Cupboard

  RRP inc. VAT: £310.00 RRP ex. VAT: £258.33

  Code: SY-BCB203

 • Vanity Units

  Synergy Square 500mm Vanity Unit White SY-BCB202

  Synergy Quad 500mm White Vanity Cupboard

  RRP inc. VAT: £310.00 RRP ex. VAT: £258.33

  Code: SY-BCB202

 • Vanity Units

  Synergy Quad 400mm Grey Vanity Unit Cupboards

  Synergy Quad 400mm Grey Vanity Unit Cupboards

  RRP inc. VAT: £220.00 RRP ex. VAT: £183.33

  Code: SY-BCB201

 • Vanity Units

  Synergy Quad 400mm White Vanity Unit Cupboard

  Synergy Quad 400mm White Vanity Unit Cupboard

  RRP inc. VAT: £220.00 RRP ex. VAT: £183.33

  Code: SY-BCB200

 • Paris

  Vanity Units

  Synergy BCB151 Paris 800mm White Vanity Unit

  Synergy Paris 800mm White Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £509.00 RRP ex. VAT: £424.17

  Code: SY-BCB151

 • Paris

  Vanity Units

  Synergy BCB150 Paris 600mm White Vanity Unit

  Synergy Paris 600mm White Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £475.00 RRP ex. VAT: £395.83

  Code: SY-BCB150

 • Vanity Units

  Synergy Square 600mm Vanity Draw Unit Cupboards Grey

  Synergy Quad 600mm Grey Vanity Drawer Unit

  RRP inc. VAT: £455.00 RRP ex. VAT: £379.17

  Code: SY-BCB205