Vanity Units

 • Henbury

  Vanity Units

  Synergy Henbury 600mm Wall Mounted Grey Vanity Unit

  Synergy Henbury 600mm Wall Mounted Grey Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £429.00 RRP ex. VAT: £357.50

  Code: SY-HEN16

 • Henbury

  Vanity Units

  Synergy Henbury 800mm Grey Floor Standing Vanity Unit

  Synergy Henbury 800mm Grey Floor Standing Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £579.00 RRP ex. VAT: £482.50

  Code: SY-HEN14

 • Henbury

  Vanity Units

  Synergy Henbury 700mm Floor Standing Grey Vanity Unit

  Synergy Henbury 700mm Floor Standing Grey Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £515.00 RRP ex. VAT: £429.17

  Code: SY-HEN13

 • Henbury

  Vanity Units

  Synergy Henbury 400mm Grey Floor Standing Vanity Unit

  Synergy Henbury 400mm Grey Floor Standing Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £269.00 RRP ex. VAT: £224.17

  Code: SY-HEN11

 • Paris

  Vanity Units

  Synergy Paris 800mm Black Vanity Unit

  Synergy Paris 800mm Black Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £509.00 RRP ex. VAT: £424.17

  Code: SY-BCB151BL

 • Paris

  Vanity Units

  Synergy Paris 600mm Black Vanity Unit

  Synergy Paris 600mm Black Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £475.00 RRP ex. VAT: £395.83

  Code: SY-BCB150BL

 • Vanity Units

  Synergy Quad 600mm 1 Tap Hole Basin

  Synergy Quad 600mm 1 Tap Hole Basin

  RRP inc. VAT: £179.00 RRP ex. VAT: £149.17

  Code: SY-TOP202

 • Vanity Units

  Synergy Square 500mm Vanity Unit Top

  Synergy Quad 500mm 1 Tap Hole Vanity Basin

  RRP inc. VAT: £150.00 RRP ex. VAT: £125.00

  Code: SY-TOP201

 • Vanity Units

  Synergy Quad 400mm Vanity Unit Basin

  Synergy Quad 400mm Vanity Unit Basin

  RRP inc. VAT: £120.00 RRP ex. VAT: £100.00

  Code: SY-TOP200

 • Vanity Units

  Synergy Quad 600mm Grey Vanity Drawer Unit

  Synergy Quad 600mm Grey Vanity Drawer Unit

  RRP inc. VAT: £455.00 RRP ex. VAT: £379.17

  Code: SY-BCB205

 • Vanity Units

  Synergy Quad 600mm White Drawer Vanity Unit

  Synergy Quad 600mm White Drawer Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £455.00 RRP ex. VAT: £379.17

  Code: SY-BCB204

 • Vanity Units

  Synergy Square 500mm Vanity Unit Grey SY-BCB203

  Synergy Quad 500mm Grey Vanity Cupboard

  RRP inc. VAT: £310.00 RRP ex. VAT: £258.33

  Code: SY-BCB203

 • Vanity Units

  Synergy Square 500mm Vanity Unit White SY-BCB202

  Synergy Quad 500mm White Vanity Cupboard

  RRP inc. VAT: £310.00 RRP ex. VAT: £258.33

  Code: SY-BCB202

 • Vanity Units

  Synergy Quad 400mm Grey Vanity Unit Cupboards

  Synergy Quad 400mm Grey Vanity Unit Cupboards

  RRP inc. VAT: £220.00 RRP ex. VAT: £183.33

  Code: SY-BCB201

 • Vanity Units

  Synergy Quad 400mm White Vanity Unit Cupboard

  Synergy Quad 400mm White Vanity Unit Cupboard

  RRP inc. VAT: £220.00 RRP ex. VAT: £183.33

  Code: SY-BCB200

 • Paris

  Vanity Units

  Synergy Paris 800mm White Vanity Unit

  Synergy Paris 800mm White Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £509.00 RRP ex. VAT: £424.17

  Code: SY-BCB151

 • Paris

  Vanity Units

  Synergy BCB150 Paris 600mm White Vanity Unit

  Synergy Paris 600mm White Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £475.00 RRP ex. VAT: £395.83

  Code: SY-BCB150

 • Henbury

  Vanity Units

  Synergy Henbury 600mm Floor Standing Grey Vanity Unit

  Synergy Henbury 600mm Floor Standing Grey Vanity Unit

  RRP inc. VAT: £495.00 RRP ex. VAT: £412.50

  Code: SY-HEN12