Wall Panels

 • Synergy

  Wall Panels

  Synergy WX100 White Diamond Stone 2400 x 1000mm Wall Panel

  Synergy WX100 White Diamond Stone 2400 x 1000mm Wall Panel

  RRP inc. VAT: £142.80 RRP ex. VAT: £119.00

  Code: SY-WX100

 • Travertine

  Wall Panels

  Synergy TS100 Travertine Marble 2400 x 1000mm Wall Panel

  Synergy TS100 Travertine Marble 2400 x 1000mm Wall Panel

  RRP inc. VAT: £142.80 RRP ex. VAT: £119.00

  Code: SY-TS100

 • Travertine

  Wall Panels

  Synergy TG100 Travertine Diamond Stone 2400 x 1000mm Wall Panel

  Synergy TG100 Travertine Diamond Stone 2400 x 1000mm Wall Panel

  RRP inc. VAT: £142.80 RRP ex. VAT: £119.00

  Code: SY-TG100

 • Synergy

  Wall Panels

  Synergy ICW10 White Wall Internal Corner

  Synergy ICW10 White Wall Internal Corner

  RRP inc. VAT: £15.60 RRP ex. VAT: £13.00

  Code: SY-ICW10

 • Synergy

  Wall Panels

  Synergy ICC10 Silver Wall Internal Corner

  Synergy ICC10 Silver Wall Internal Corner

  RRP inc. VAT: £20.40 RRP ex. VAT: £17.00

  Code: SY-ICC10

 • Synergy

  Wall Panels

  Synergy HJW10 White Wall H Join Strip

  Synergy HJW10 White Wall H Join Strip

  RRP inc. VAT: £14.40 RRP ex. VAT: £12.00

  Code: SY-HJW10

 • Synergy

  Wall Panels

  Synergy HJW05 White H Join Strip

  Synergy HJW05 White H Join Strip

  RRP inc. VAT: £8.40 RRP ex. VAT: £7.00

  Code: SY-HJW05

 • Synergy

  Wall Panels

  Synergy HJC10 Silver Wall H Join Strip

  Synergy HJC10 Silver Wall H Join Strip

  RRP inc. VAT: £18.00 RRP ex. VAT: £15.00

  Code: SY-HJC10

 • Synergy

  Wall Panels

  Synergy GW100 Gloss White 2400 x 1000mm Shower Panel

  Synergy GW100 Gloss White 2400 x 1000mm Shower Panel

  RRP inc. VAT: £142.80 RRP ex. VAT: £119.00

  Code: SY-GW100

 • Synergy

  Wall Panels

  Synergy GM100 Light Grey Marble 2400 x 1000mm Wall Panel

  Synergy GM100 Light Grey Marble 2400 x 1000mm Wall Panel

  RRP inc. VAT: £142.80 RRP ex. VAT: £119.00

  Code: SY-GM100

 • Synergy

  Wall Panels

  Synergy GG100 Grey Diamond Stone 2400 x 1000mm Wall Panel

  Synergy GG100 Grey Diamond Stone 2400 x 1000mm Wall Panel

  RRP inc. VAT: £142.80 RRP ex. VAT: £119.00

  Code: SY-GG100

 • Synergy

  Wall Panels

  Synergy ECW10 White Wall External Corner

  Synergy ECW10 White Wall External Corner

  RRP inc. VAT: £16.80 RRP ex. VAT: £14.00

  Code: SY-ECW10

 • Synergy

  Wall Panels

  Synergy ECC10 Silver Wall External Corner Chrome

  Synergy ECC10 Silver Wall External Corner Chrome

  RRP inc. VAT: £22.80 RRP ex. VAT: £19.00

  Code: SY-ECC10

 • Synergy

  Wall Panels

  BQ100 Black Quartze Wall Panel

  BQ100 Black Quartze Wall Panel

  RRP inc. VAT: £119.00 RRP ex. VAT: £99.17

  Code: SY-BQ100

 • Synergy

  Wall Panels

  Synergy BG100 Black Diamond Stone 2400 x 100mm Wall Panel

  Synergy BG100 Black Diamond Stone 2400 x 100mm Wall Panel

  RRP inc. VAT: £142.80 RRP ex. VAT: £119.00

  Code: SY-BG100